Jet2 otpušta pilote

Udruženje britanskih pilota (British Airline Pilots Association, BALPA) je obavestilo javnost da kompanija Jet2 planira da otpusti 102 pilota. Razlog za otpuštanja je smanjeni obim saobraćaja koji je uzrokovan pandemijom korona virusa. Britanski prevoznik je izjavio da duboko žali zbog otkaza pilota.

Ipak, BALPA navodi da do otkaza nije moralo da dođe. Kako kažu, Jet2 je imao niz drugih opcija za svoje pilote ali je ipak odlučio da ih otpusti. BALPA je predlagala neplaćena odsustva, skraćeno radno vreme za pilote kao i mogućnost dobrovoljnih raskida ugovora.

„Ovo je još jedan slučaj koji pokazuje koliko je britanska avijacija u očajnom stanju. Pored velikih napora da nađemo drugačije rešenje sa Jet2, kompanija insistira na 102 otkaza. Ovo će biti veliki udarac za pilote koji su nedavno došli iz bankrotiranog Thomas Cooka.“ izjavio je Brian Strutton generalni sekretar udruženja.

20.08.2020.