IAG posato novi vlasnik Air Europa-e

Foto: Andrzej Otrębski

International Airlines Group (IAG) je konačno nakon 4 godine pregovora posato vlasnik španske avio-kompanije Air Europa. Kupovina „teška“ 400 miliona evra konačno je dogovorena sa Globalia-om, trenutnim vlasnikom Air Europa-e, koji je pristao da proda avio-kompaniju za znato manju sumu nego što je to inicijalno planirano. Naime, porodici Hidalgo koja poseduje Globalia-u je u 2019. godini Iberia ponudila 1 milijardu evra za 100% vlasinštva u Air Europa-i ali je pandemija korona virusa u međuvremenu drastično smanjila vrednost španskog prevoznika.

Air Europa je od IAG-a dobila pozajmicu od 100 miliona evra tokom pandemije koju je ova špansko-engleska grupacija pretvorla u vlasništvo i tako preuzela 20% udela u svom konkurentu. Kupovina Air Europa-e je sada finalizovana i Iberia je pristala da plati 400 miliona evra za ostatak vlasništva, odnosno 80% preostalog udela što znači da je IAG platio ukupno 500 miliona za celu avio-kompaniju.

IAG će platiti svoju kompaniju u nekoliko tranši, a prva od 200 miliona evra se očekuje onda kada dobije dozvolu evropskih i španskih antimonopolskih agencija. International Airlines Group će nakon toga isplaćivati još po 100 miliona evra u naredne dve godine nakon dobijanja dozvole.

Foto: Andrzej Otrębski

24.02.2023.