HungaroControl 10 godina kontolor vazdušnog prostora „Kosova“

HugaroControl

HungaroControl, mađarski pružalac usluga vazdušne navigacije počeo je da upravlja avionima koji rade u sektoru Kfora 3. aprila 2014. godine, a stručnjaci kompanije pomogli su u bezbednom transportu milion letova tokom deset godina u vazdušnom prostoru srpske južne pokrajine.

Mađarska služba vazdušne navigacije kontroliše vazdušni saobraćaj regiona sa udaljenosti od 700 kilometara, od svog centra u Budimpešti, a usluga prelaska više granica omogućena je uvođenjem posebnih i inovativnih rešenja.

NATO i HungaroControl su 2019. godine produžili ugovor o kontroli vazdušnog saobraćaja visokog vazdušnog prostora iznad takozvanog „Kosova“ na neodređeno vreme.

04.04.2024.