Hrvatska sa 45 milona evra pomaže civilno vazduhoplovstvo

Evropska komisija je odobrila Hrvatskoj njen program pomoći civilnom vazduhoplovstvu u visini od 45,4 miliona evra, kao odgovor na krizu nastalu usled pandemije korona virusa i drugih restriktivnih mera u prethodnoj godini.

Pomoć će biti podeljena domaćim avio-kompanijama i firmama koje rade u sektoru civilnog vazduhoplovstva, u obliku kredita sa subvencionisanim kamatnim stopama.

05.06.2022.