Fleš Region

Goran Jandreoski-intervju (video)

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Goran Jandreoski poručio je da u Crnu Goru nije došao da bi, kako mu se povremeno spočitava u delu javnosti, prodao jedno od najuspešnijih crnogorskih državnih preduzeća bilo kome, već da ovde, kao i svuda, zajedno sa Odborom direktora ACG isporuči dobre rezultate u korist kompanije i građana Crne Gore.

Pogledajte video:

Izvor:Aerodromi Crne Gore

24.11.2021.