EU: Uskoro jedinstvena pravila za ručni prtljag?

avion, vesti iz avijacije

Evropski parlament u Strazburu je na svojoj plenarnoj sednici usvojio rezoluciju koja bi mogla da dovede do uvođenja jedinstvenih standarda vezanih za veličinu i cenu ručnog prtljaga kod avio-prevoznika koji posluju na teritoriji EU.

Razlog tome je što različiti propisi avio-kompanija u vezi sa dozvoljenim prtljagom rezultiraju skrivenim naknadama i otežavaju upoređivanje cena. Kada putnici koriste različite avio-kompanije ili moraju promeniti svoje planove, suprotstavljena pravila izazivaju zabunu.

Sud EU je takođe ukazao da avio-kompanije ne mogu naplatiti dodatne namete za ručni prtljag „pod uslovom da takav ručni prtljag ispunjava razumne zahteve u pogledu težine i dimenzija i da je u skladu sa sigurnosnim standardima“.

Prema rezoluciji, nova zakonska regulativa treba da se pozabavi i drugim skrivenim troškovima, kao što su naknade vezane za dodelu mesta u avionima.

05.10.2023.