Er Nostrum i Sitidžet završili spajanje, stvorena najveća evropska regionalna avio-kompanija

Foto: Air Nostrum

Španski prevoznik Er Nostrum završio je proces spajanja sa Sitidžetom čime su dve firme efektivno stvorile najveću evropsku regionalnu avio-kompaniju.

Zajedničko preduzeće nazvano Strateška alijansa regionalnih avio-prevoznika (Strategic Alliance of Regional Airlines – SARA) kontrolisaće investicioni fond Air Investment Valencia koji je do sada imao vlasništvo nad Er Nostrumom. Španski investitor imaće 80% udela u novom preduzeću dok će ostatak vlasništva pripasti Sitidžetovim deoničarima.

SARA će imati flotu od 74 aviona od kojih većina, tačnije njih 48 dolazi iz Er Nostruma, prenosi Aero Time. Iz avio-kompanije poručuju da će flota narasti na ukupno 100 aviona u naredne tri godine.

Er Nostrum i Sitidžet imaju kompatabilne flote koje se uglavnom sastoje od Bombardier CRJ aviona. Izuzetak su 11 ATR 72 koje koriste Er Nostrum i njegova malteška podružnica Mel Air.

Foto: Air Nostrum

20.10.2023.