Emirates-u najviša ocena za bezbednost

Foto: Emirates

Kompanija Emirates dobila je najviše ocene za bezbednost na poslednjoj sigurnosnoj proveri koju je sprovela Medjunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA). Prevoznik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je ostvario perfektan rezultat što je, kako kažu u kompaniji, veoma retko u industriji imajući u vidu kompleksnost avio-operacija.

Revizija operativne bezbednosti IATA (IOSA) pokriva preko 1000 parametara bitnih za sigurnost operacija i sprovodi se tokom pet dana. Cilj provera je da se utvrdi u kojoj su meri operativne procedure avio-kompanija u skladu sa pravilima i preporukama. Kako bi avio-kompanija zadržala svoje članstvo u IATA, mora da prolazi sigurnosne provere kako bi se osigurala bezbednost operacija.

„Sigurnost je jedna od osnovnih vrednosti Emirates-a i od prvog dana smo stalno ulagali kako bismo osigurali da naše operacije ispunjavaju najrigoroznije bezbednosne standarde“, rekao je Tim Clark, predsednik Emirates-a, dodajući da je revizija bez primedbi „zapaženo dostignuće, posebno u kontekstu brzog operativnog povećanja nakon pandemije i globalne prirode mreže Emiratesa“.

Foto: Emirates

22.12.2022.