EK: Pomoć Alitaliji bila ilegalna

Evropska komsija je donela odluku da je finansijska pomoć koju je Italija dala svom tadašnjem nacionalnom prevozniku, kompaniji Alitalia, bila nelegalna. Izvršni organ Evropske unije je nakonn nekoliko godina istrage zaključio da dodela 400 miliona evra italijanskoj avio-kompaniji nije bila u skladu sa pravilima bloka i da će Italija zbog toga morati da povrati sredstva koja je dala Alitaliji.

„Komisija je danas zaključila da Italija prilikom odobravanja zajma za državnu pomoć od 400 miliona evra 2019. godine nije postupila kao što bi postupila privatni operater, jer nije unapred procenila verovatnoću otplate zajmova, plus kamate ali je imala za cilj da osigura nesmetano obavljanje Alitalijinih domaćih i međunarodnih letova,“ navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Ono što je problematično u postupcima Italije je činjenica da je nacionalni prevoznik i ranije dobijao pomoć od države. Aliatalia je tako u 2017. godini dobila dva kredita na ime državne pomoći te zbog toga nije mogla da dobije novi zajama kao pomoć. Komisija dodaje da u to vreme kompaniji niko ne bi pozajmio novac i da je zbog pomoći koju je Alitalia tada dobila ona imala nepoštenu prednost nad domaćim, evropskim i svetskim prevoznicima.

Alitalia je u oktobru 2021. godine prekinula sve operacije, a nova nacionalna avio-kompanija Italije je postala ITA Airways. Najnovija odluka Evropske komsije najverovatnije neće uticati na ITA-u zbog toga što je prilikom njenog pokretanja EU jasno naglasila da nova avio-kompanija nije „ekonomski naslednik“ Alitalije.

27.03.2023.