Evropa

EASA: Boeing 737 MAX je bezbedan

Direktor Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Patrick Ky je izjavio da je Boeing 737 MAX dovoljno bezbedan za sertifikaciju. On je drugi direktor neke bezbednosne agencije koji je podelio svoje mišljenje o bezbednosti MAXa. Pre njega je to učinio direktor FAA Stephen Dickson koji je rekao da je zadovoljan sa napredkom ovog Boeingovog modela.

“Naše analize su pokazale da je ovo bezbedan avion i da je dostignuti nivo sigurnosti dovoljan za nas.” naveo je Ky u intervjuu za Bloomberg.

Iako direktor agencije ima pozitivno mišljenje o bezbednosti aviona, MAX još uvek nema dozvolu za obavljanje vazdušnog saobraćaja. Agencija još uvek mora da obavi nekoliko administrativnih procedura pre nego što izda dozvolu. Očekuje se da će EASA izadi direktivu o plovidbenosti početkom (airworthiness directive) novembra kako je Patrick Ky to prvobitno i najavio.

16.10.2020.