Fleš Region

Dubrovnik traži obustavljanje gradnje aerodroma Trebinje

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković uputio je dopis Vijeću Ministara BiH i predsedavajućem Zoranu Tegeltiji povodom donošenja Memoranduma između VM BiH i Vlade Srbije kojim se „utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta Izgradnja aerodroma Trebinje„.

„Izgradnja zračnih luka spada u popis aktivnosti odnosno zahvata na koje se primenjuju načela i odredbe ESPOO konvencije i SEA protokola te stoga izražavamo nezadovoljstvo dosadašnjim tokom aktivnosti i nepostojanjem inicijative za dijalog s nadležnim telima zainteresirane države po ovom, ekološki, značajnom pitanju“, stoji u dopisu gradonačelnika Vijeću ministara BiH.

Naime, kako zaključuje prema dostupnim informacijama, budući aerodrom trebao bi biti smešten u blizini naselja Taleža u BiH, samo na oko 8,5 km od izvora Ombla i to u krškom izrazito vodopropusnom terenu.

Izvor:Klix.ba

02.04.2022.