DHL zapošljava specijalistu za vazdušni saobraćaj

DHL

DHL je raspisao konkurs za zapošljavanje operativnog specijaliste za okeanski ili vazdušni saobraćaj.

Ukoliko želite da konkurišete za ovo radno mesto, to možete učiniti do 06. oktobra klikom na sledeću adresu: DHL

22.09.2023.