Severna Amerika

Boeing testirao nove metode za čišćenje aviona

Boeing je danas u saradnji sa Univerzitetom u Arizoni testirao nove metode za čišćenje aviona i dezinfekciju putničke kabine. Testovi su se odvijali u jednom Boeingu 737 na čija su sedišta i druge površine stvaljene kapljuce virusa MS2 koji nije štetan za ljude. Isprobavane su nove UV lampe kao i tečnosti za neutralizaciju virusa MS2 koji je poznat po tome što se teško uklanja. Kapljice sa virusom su stavljane na sedišta, plastične stoliće na sedištima, naslone za ruke kao i na druge površine u avionu.

Rezultati testiranja su bili veoma dobri. Ustanovljeno je da je novim metodama eliminisano čak 99,99% čestica a test je potom ponovljen u laboratoriji Univerziteta u Arizoni gde je umesto virusa MS2 na avionske materijale stavljen SARS-CoV-2. Rezultati ponovnog ispitivanja su takođe bili uspešni.

“Ova studija nam je omogućila da po prvi put testiramo i potvrdimo da rastvori za dezinfekciju ubijaju SARS-CoV-2 u avionu. Važno je naglasiti da ne govorimo samo o virusu SARS-CoV-2 već i odrugim virusima i mikroorganizmima.” izjavio je Charles Gerba, mikrobiolog sa Univerziteta u Arizoni.

22.10.2020.