Fleš Region

Beograd: Centralizovana lokacija za bezbednosnu kontrolu putnika

Novine na aerodromu Beograd 
Na Aerodromu Beograd kreirana je  centralizovana lokacija za bezbednosnu kontrolu putnika (KDK) koja se sada obavlja samo ispred pasoške kontrole, kako bi putnici brže stigli do  čekaonica za ukrcavanje na let.
U ovom trenutku postoji 10 linija za pregled putnika sa najsavremenijim skrining mašinama, a ukupno će ih biti 12, ukupnog kapaciteta za pregled više od 2300 putnika na sat vremena u špicu saobraćaja.

Aerodrom Beograd

Skrining mašine poslednje generacije i nova tehnologija omogućavaju da  električni uređaji ostanu u ručnom prtljagu tokom pregleda, čime je ceo proces brži, efikasniji i štedi vreme.
Izvor i foto:Aerodrom Beograd
05.05.2022.