Evropa

Belgija uvodi novu avio-taksu

Belgijske vlasti su odlučile da uvedu novu taksu za letove kraće od 500 kilometara. Putnici koji budu leteli sa belgijskih aerodroma će morati da plate između 4 i 6 evra ukoliko budu želeli da putuju na nekoj kratkoj evropskoj liniji. Nova avio-taksa ima za cilj da destimuliše ljude od putovanja avionom na kratkim relacijama čime bi se smanjilo aero-zagađenje.

Belgijanci se pozivaju da koriste alternativne načine transporta kao što je železnica koja je u tom delu Evrope veoma razvijena. Letovi između Brisela i gradova kao što su: Frankfurt, London, Amsterdam i Pariz podležu novoj taksi pa je sasvim izvesno da će se broj putnika na ovim linijama u budućnosti smanjiti. Vlada Belgije očekuje 30 miliona evra dodatnog prihoda od nove avio-takse.

12.10.2021.