Avio Chem zapošljava avio mehaničara

avion_turbina

Avio Chem d.o.o. je raspisao konkurs za zapošljavanje avio mehaničara B1/B2.

Opis posla:

  • Obavlja poslove održavanja na svim tipovima aviona
  • Analizira efikasnost izvršenja postavljenih zadataka i daje predloge za poboljšanje efikasnosti rada
  • Nadzire, kontroliše i usmerava rad nelicenciranih aviomehaničara
  • Odgovoran je za izvršene zadatke i radove u smislu redovnosti saobraćaja i u domenu tehničkog linijskog održavanja aviona
  • Odgovoran je za primenu svih važećih mera, propisa i procedura (prema EASA 145 standardu, MOE-u, ali i propisima DCV RS), u domenu svog rada

Svi zainteresovani kandidati mogu konkurisati do 25.10.2023. godine na sledećem linku: Avio mehaničar

11.10.2023.