ATR isporučio prvi ATR-72 za Maldivian

Nacionalna avio-kompanija Maldiva, Maldivian je danas imala isporuku svog prvog ATR 72-600, kao deo porudžbine za dva ATR 72-600 i jedan ATR 42-600. Najnovija generacija turboelisnih avion će zameniti stare modele avio-kompanije, doprinoseći efikasnijoj potro[nji goriva, emisiji CO2, operativnim troškovima i udobnosti putnika.

Opremljen sa potpuno novim motorima PW127XT, koji će uskoro biti 100% kompatibilni sa održivim vazduhoplovnim gorivom, avion će doprineti većoj ponudi za lokalnu zajednicu i turiste pružajući pristupačne letove, pošto PW127XT nudi 20% niže troškove održavanja i 3% smanjenje potrošnje goriva u poređenju sa motorom prethodne generacije ATR-a. Posedovanje mešovite flote od aviona ATR 72 i 42 takođe će pružiti kompaniji Maldivian maksimalnu fleksibilnost u operacijama.

04.01.2023.