Azija

ANA i JAXA sprovode istraživanja o zagađenju

Avioni kompanije ANA će u budućnosti biti opremljeni specijalnim uređajim za merenje zagađenja vazduha. Kompanija će u saradnji sa Japanskom agencijom za aerokosmička istraživanja (JAXA) započeti program merenja količine štetnih čestica u vazduhu u urbanim sredinama. JAXA navodi da se čak 70-80% ukupnog svetskog zagađenja stvara u gradovima.

Uređaj za merenje je veličine standardne carry-on torbe i on će biti povezan sa sistemima u avionu. JAXA se nada da će ovakav uređaj pružiti jasniju sliku o koncentraciji ugljen-dioksida i azot-dioksida u vazduhu iznad urbanih centara.

29.09.2020.