Vazduhoplovstvo Srbije

Airbus sleće na Ponikve?

Foto: Airbus

Aerodromi Srbije doo Niš podneli su zahtev nadležnom ministarstvu za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne rekonstrukcije aerodroma Ponikve.

Kako je navedeno u idejnom projektu, rekonstrukcija će se raditi u 5 faza, za kritične avione Airbus A320neo i Boeing 757 (model koji se odavno ne proizvodi).

Prva i druga faza podrazumevaju sanaciju poletno-sletne staze, sistema za odvodnjavanje, kablovske kanalizacije sistema svetlosnog obeležavanja i horizontalne i vertikalne signalizacije dela poletno-sletne staze, za kritični avion Airbus A320 neo. Treća faza obuhvata proširenje okretnice na pragu 28 poletno-sletne staze u cilju stvaranja mogućnosti za okretanje kritičnog aviona Boeing 757.
Predmet projekta faze 4 je izgradnja nove rulne staze širine 23m i izgradnja platforme, a u petoj fazi radiće se rekonstrukcija zaštitnog pojasa kraja poletno-sletne staze, za kritični avion Boeing 757.

Izvor: E kapija

Foto: Airbus

02.06.2022.