Air India nudi opciju dobrovoljnog penzionisanja

Air India pokušava da smanji broj svoje radne snage nudeći mogućnost dobrovoljnog penzionisanja hiljadama zaposlenih. Od davanja dodatnih beneficija do smanjenja starosne granice za odlazak u penziju za neka odeljenja, prevoznik pokušava da navede zaposlene da se jave i iskoriste opciju.

Air India je uvela šemu dobrovoljnog penzionisanja (VRS) za neke od svojih stalnih zaposlenih koji su navršili 55 godina ili 20 godina u kompaniji. Procenjuje se da šema pokriva oko 3.000 zaposlenih na platnom spisku avio-kompanije.

„Dodatni iznos otpremnine će takođe biti obezbeđen gore navedenim zaposlenima, koji se prijave za dobrovoljno penzionisanje od 1. juna 2022. do 31. jula 2022. godine kao jednokratna naknada,” stoji u saopštenju avio-prevoznika iz Indije.

Za neke zaposlene starosna granica je takođe smanjena na 40 godina. Ovo uključuje pojedino kabinsko osoblje i službenike. Piloti, međutim, nisu uključeni u ovu šemu. Air India ima oko 12.000 zaposlenih, od kojih je oko 8.000 stalnih i 4.000 ugovornih. Od oktobra 2021. godine, vlada je saopštila da se očekuje da će oko 5.000 stalnih zaposlenih otići u penziju tokom 5 godina.

03.06.2022.