AI tehnologija menja kopilote?

Kokpit

Ubrzani razvoj veštačke inteligencije ( AI ), mogao bi u budućnosti da ostavi bez posla deo pilota, ili bar da im proredi radne sate.

Prema rečima Tima Clarka, predsednika aviokompanije Emirates, AI tehnologija će imati veliki uticaj na industriju avijacije, a moguće je da će u kokpitima aviona u budućnosti biti samo jedan ljudski pilot. On je istakao da treba razmotriti šta bi AI tehnologija mogla učiniti kako bi poboljšala ono što ljudi rade.

Moguće je i skoro pokretanje eksperimenata u kojima bi pilot odmarao i  prepuštao upravljanje avionom AI tehnologiji , uz nadzor drugog pilota. Druga metoda koja bi se mogla primeniti je korišćenje pomoći sa zemaljske stanice za poletanje i sletanje, dok bi ostatak leta nadgledao samo jedan pilot.

U svakom slučaju, finansijski interes avio-kompanija bi uskoro mogao da dovede do ovakve odluke, bez obzira na prisutan (opravdan) strah kod putnika.