Vazduhoplovstvo Srbije

Aeromiting Prijedor (video)

U Prijedoru je 21.05.2022. održan aeromiting povodom 80 godina osnivanja partizanske avijacije i 70 godina postojanja aerokluba Prijedor.

Pogledajte video kolega sa televizije Republike Srpske:

22.05.2022.