Aerodromi u BiH ukidaju taksu od 3 KM

Aerodrom Sarajevo

Zastupnički dom BiH je doneo odluku o ukidanju aerodromske takse u visini od 3 KM, koja je bila jedan od razloga nezadovoljstva niskotarifnih avio-kompanija koje posluju na BH aerodromima.

Iako je prvobitna ideja bila da se taksa ukine potpuno i na neodređeni rok, ona je trenutno stavljena van snage u narednih godinu dana, kada će se ponovo napraviti nova analiza situacije i proceniti koliko je ova mera bila uspešna.

Odluku izrađuje Agencija za Civilno zrakoplovstvo, a saglasnost daje Vijeće ministara. Njenim usvajanjem na Predstavničkom domu završena je procedura. Ako analize kažu da je avio-taksa osnovni razlog i opterećenje za niskobudžetne kompanije, verovatno se može očekivati i kompletno ukidanje bez vremenskog roka.

23.08.2023.