Fleš Region

Aerodromi najveći gubitaš u CG

Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore saopštilo je rezultate poslovanja kompanija koje se nalaze pod ingerencijama ove institucije. Između ostalih kompanija, sa najvećim gubitkom u prvih šest meseci poslovali su Aerodromi Crne Gore, i taj gubitak iznosi 3,7 miliona evra.

Sa druge strane po prosečnoj visini plate , Air Montenegro se našao na visokom drugom mestu, odmah iza EPCG Beograd, sa prosečno isplaćenom platom od 1217 evra.

15.09.2021.