Fleš Region

Aerodromi Crne Gore uzimaju kredit za plate

Aerodromi Crne Gore pregovaraju sa bankama oko dobijanja kredita kojim bi premostili probleme sa likvidnošću i obezbedili novac za pripremu sezone i isplatu zarada i druge tekuće obaveze, izjavio je vršilac dužnosti izvršnog direktora Ognjen Jovović.

Imamo probleme sa likvidnošću, ali povećava se broj letova i nadamo se da ćemo do kraja jula prevazići sve probleme i ući u stabilnu fazu poslovanja. Nadamo se da će prihodi biti dovoljni da pokriju sve redovne troškove poslovanja

Izvor:Pobjeda.me

08.05.2021.