Fleš Region

Aerodromi Crne Gore bez direktora

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, Ana Lončarević , nakon samo mesec dana podnela je ostavku na to mesto.

Smatrala sam da ću imati nesebičnu pomoć organa upravljanja, kao i nadležnih iz resornog ministarstva. Nasuprot tome, sem izostanka prethodno tretirane podrške postale su upitne i moje zakonom određene nadležnosti.Naročito ne smatram opravdanim kreditno zaduženje uz državne garancije, uz obavezu Aerodroma da daju popuste na svoje usluge avio-kompanijama, a šta je takođe bio jedan od predloga nadležnih. Ovakav predlog osim što je u suprotnosti sa EU regulativom, nelogičan je sa aspekta svesnog umanjenja prihoda kompanije iz kojih servisira kreditno zaduženje, kao i sve druge obaveze“-izjavila je Lončarević.

27.04.2021