Fleš Region

Aerodrom u Kragujevcu sa 9 rulnih staza

Grad Kragujevac stavio je na javni uvid Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje aerodroma u okviru kompleksa industrijskog parka MIND kod Kragujevca.

Prema projektu, aerodrom koji će se graditi u radnoj zoni Sobovica-Lužnice na parcelama ukupne površine 605.549 m2, od objekata će sadržati aerodromsku zgradu sa kontrolom letenja, tri hangara za avione sa aneksima, restoran, objekat za održavanje aerodroma sa stanicom za snabdevanje gorivom i vatrogasnu i trafo stanicu.

Od manevarskih površina u planu je poletno-sletna staza sa asfaltnom kolovoznom konstrukcijom, travnata pista za manje avione, 9 rulnih staza i 4 platforme.

Aerodrom će se graditi za sopstvene potrebe MIND parka i neće biti za javni saobraćaj.

29.08.2022.