Aerodrom Tuzla pred kapitalnim ulaganjima

Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala mere za unapređenje poslovanja aerodroma u Tuzli.

Donet je zaključak da Aerodrom mora unaprediti neophodne uslove za poletanje aviona u uslovima smanjene vidljivosti. Pre svega tu se radi o smanjivanju potrebnog minimuma vidljivosti duž poletno – sletne staze (PSS) sa trenutnih 300 na 150 ili na 125 metara.

Ovo unapređenje bi tokom maglovitih dana smanjilo kašnjenja baznih aviona na jutarnjim letovima u odlasku, a što bi omogućilo redovan raspored letova tokom dana.

Projekat ugradnje svetala centralne linije na PSS stvorio bi pretpostavke i za buduća unapređenja u pravcu implementacije projekta ILS CAT III na kome aerodrom Tuzla i BHANSA incijalno već rade, a značajno je napomenuti da jedinu mogućnost za unapređenje na ovaj nivo u Bosni i Hercegovini ima upravo Međunarodni aerodrom Tuzla, te bi ga realizacija ovakvog kapitalnog projekta učinila znatno konkurentnijim na zahtevnom tržištu aviosaobraćaja.
25.04.2023.