Fleš Region

Aerodrom Sarajevo ukida besplatno parkiranje

Aerodrom Sarajevo je u saopštenju putnicima objavio da se ukida usluga besplatnog parkinga:

„Uzimajući u obzir velike gužve koje uzrokuju otežan protok saobraćaja, kao i poteškoće sa kojima smo se svakodnevno susretali zbog nerazumijevanja načina korištenja ove usluge, a što je rezultiralo zaprimanjem brojnih žalbi i prijava nadležnim inspekcijama, obaveštavamo Vas da se od 1. jula 2022. obustavlja pružanje usluge besplatnog parkinga na komercijalnom parkingu u trajanju od deset minuta.

Svesni potreba naših korisnika za kratkotrajnim zadržavanjem u cilju ispraćaja naših putnika, Međunarodni aerodrom Sarajevo će u budućnosti razmatrati mogućnosti  uspostave Kiss and Fly zone, kojom će se omogućiti putnicima i njihovoj pratnji besplatno kratkotrajno zadržavanje na za to namenjenoj lokaciji.“

20.06.2022.