Aerodrom Sarajevo postaje jezero?

Političke stranke iz BiH, konkretno SDA, iznele su predlog o gradnji novog aerodroma u Visokom, koji bi bio zamena za aerodrom Sarajevo. Kako iz te stranke ističu, sadašnja lokacija aerodroma nije odgovarajuća zbog blizine gusto naseljenog mesta, kao i česte pojave magle.

Kao ideja šta bi se na lokalitetu aerodroma moglo nalaziti, pojavljuje se formiranje veštačkog jezera sa svim pratećim sportsko-rekreativnim sadržajima. Sve ovo se nalazi u predlogu urbanističkog plana Kantona Sarajevo ove stranke, za period do 2035 godine, a hoće li se ova zamisao i ostvariti pokazaće vreme.

27.10.2022.