Aerodrom Sarajevo gradi solarnu elektranu

Aerodrom Sarajevo

Aerodrom Sarajevo planira izgradnju solarne elektrane na krovovima svojih objekata.

Predviđa se da će izgradnja solarne elektrane koštati oko 2,2 miliona KM, a ponude zainteresovanih izvođača radova će se primati do 10.oktobra ove godine. Kod izbora najboljeg ponuđača cena nosi 70 bodova, dok će rok isporuke nositi 30 bodova.

21.09.2023.