Aerodrom Rosulje kreće u drugu fazu izgradnje

Rosulje

U skladu sa planom detaljne regulacije i dogovorima postignutim sa predstavnicima preduzeća Aerodromi Srbije i Vlade Republike Srbije uskoro će se krenuti sa realizacijom druge faze izgradnje aerodroma Rosulje.

Ova faza podrazumeva produžetak poletno-sletne staze koja je duga 850 na 1.225 metara, izgradnju staze do platforme predviđene za parkiranje dva aviona, kao i terminalne zgrade koja će omogućiti razmenu putnika u skladu sa standardima za međunarodne aerodrome piše portal eKapija.
Prema trenutnim gabaritima i dobijenim dozvolama, u domaćem saobraćaju aerodrom mogu da koriste manje letelice, sa rasponom krila do 24 metra.
03.03.2024.