Aerodrom Ketering zapošljava Supervizora VIP avijacije

Aerodrom ketering

Aerodrom Ketering d.o.o. je u potrazi za novim članom svog tima- Supervizorom VIP avijacije.

Opis posla:

·       Komunikacija sa klijentom, prijem i obrada narudžbenice VIP avijacije

·       Komunikacija i saradnja sa ostalim službama i proizvodnjom u definisanju artikala i pripreme obroka

·       Učestvovanje u dnevnom snabdevanju aviona definisanim artiklima i obrocima

·       Pripremljene obroke i artikle pakuje u vozilo i prevozi do platforme

·       Vrši isporuku obroka i definisanih artikala u (na)avion

·       Uredno vodi prateću dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvršenje ketering usluge

·       Kontrola primopredaje opreme i avio inventara

Konkurs je otvoren do 30.09.2023. i zainteresovani kandidati mogu konkurisati ovde: Aerodrom Ketering

16.09.2023.